🎁 Coraz bliżej Święta: kup prezenty od KoRo! 🎁

Odstąpienie od umowy

Informacje dotyczące korzystania z prawa odstąpienia od umowy oraz wzór formularza odstąpienia od umowy.

Prawo odstąpienia od umowy

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas (KoRo Handels GmbH, Hauptstr. 26, 10827, Berlin, Niemcy, support@koro-shop.pl, telefon: 49 30 27978641) o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną). Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

ZAby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Prosimy o odesłanie lub przekazanie rzecz nam lub na adres: VAH Jager GmbH c/o KoRo (Straße der Einheit 142-148, 14612 Falkensee, Deutschland), niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni. Ponosimy koszty zwrotu rzeczy. Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

Wzór formularza odstąpienia od umowy

(Formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

– Adresat KoRo Handels GmbH, Hauptstr. 26, 10827 Berlin, Deutschland, support@koro-shop.pl

– Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy zakupu następujących(*) n
rzeczy (*)/świadczenia następującej usługi (*)

– Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

– Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

– Adres konsumenta(-ów)

– Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

– Data

(*) niepotrzebne skreślić

Dodatkowe uwagi
W przypadku finansowania umowy zakupu pożyczką i późniejszego odstąpienia od niej w ramach przysługującego Państwu prawa do odstąpienia od umowy, nie będą Państwo związani umową pożyczki, o ile pomiędzy oboma umowami istnieje związek gospodarczy. Powyższe dotyczy w szczególności sytuacji, gdy jesteśmy jednocześnie Państwa pożyczkodawcą lub gdy Państwa pożyczkodawca współpracuje z nami w zakresie finansowania zawartej z nami umowy zakupu. Jeżeli kwota pożyczki wpłynęła na nasze konto już przed uskutecznieniem się Państwa odstąpienia od umowy zakupu, pożyczkodawca z tytułu finansowania umowy wchodzi wobec Państwa i nas w prawa i obowiązki w zakresie skutków prawnych odstąpienia od umowy i zwrotu produktu.

Etykiety zwrotne
Bez uszczerbku dla Państwa ustawowych praw, w celu uproszczenia zwrotu towaru udostępniamy Państwu możliwość skorzystania z bezpłatnych etykiet zwrotnych. Zaloguj się na swoje konto klienta i wydrukuj etykietę zwrotną. Przesyłkę zwrotną można nadać w punktach danego partnera na terenie Polski.

Zasady odstąpienia od umowy zostały przygotowane przy użyciu Generatora Tekstów PrawnychTrusted Shopsze współpracyz kancelarią prawną Wilde Beuger Solmecke Rechtsanwälte.